Rybactwo i morze

ARiMR oferuje wsparcie dla rybaków. Całkowita pula środków to ponad 2,5 mld zł

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wspiera przede wszystkim beneficjentów z obszarów wiejskich. W dodatku pewna część pieniędzy trafia również do sektora rybactwa i rybołówstwa. Takie działania mają miejsce w związku z programem operacyjnym RYBY 2014-2020 – tak podaje zastępca prezesa ARiMR Tomasz Kuśnierek. 

Program “Rybactwo i morze” 

Agencja jest instytucją pośredniczącą, która pośredniczy w zakresie 5 z 6 priorytetów określonych w programie operacyjnym pod tytułem “Rybactwo i morze” przewidzianym na lata 2014-2020. Priorytety te mają służyć rozwojowi krajowego sektora rybackiego. Do najważniejszych zadań Agencji należy rozpatrywanie umów i wniosków o dofinansowanie. Co więcej, ma ona również dokonywać oceny wniosków o płatność i wypłatę tych środków — podkreśla Tomasz Kuśnierek. 

Wsparcie dla rybactwa i rybołówstwa 

Wiceprezes ARiMR wskazuje, iż tej kwoty, w przeliczeniu na złotówki, ARiMR planuje rozdysponować około 2,8 miliarda złotych. Podkreśla on, iż wykorzystanie środków z tego programu jest bardzo znaczące. Do dziś ARiMR podpisała już prawie 8 tysięcy umów na kwotę przekraczającą 2 miliardy złotych.  

Warto dodać, iż Agencja wypłaca również rekompensaty, za straty poniesione na skutek pandemii. Do chwili obecnej wypłaciła 320 mln złotych pomocy. Pieniądze te trafiły między innymi do rybaków i firm przetwórczych.  

Od 2 do 31 grudnia możliwe będzie składanie wniosków o przyznanie pomocy na zmniejszenie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie, jak również dostosowanie połowów do ochrony gatunków.