Czy warto skorzystać z wakacji kredytowych

Szalejąca na świecie inflacja nie omija także Polskiej gospodarki. Próbując walczyć z galopującym wzrostem cen dóbr i usług Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe. Pierwsza podwyżka miała miejsce w październiku 2021 roku. Od tamtego czasu bankierzy centralni podnieśli stopę referencyjna łącznie o 640 pkt bazowych. Celem podwyżek jest spowolnieni akcji kredytowej, a co za tym idzie zmniejszenie podaży pieniądza w obiegu. Niestety zmiana oprocentowania ma negatywny wpływ na rosnące raty kredytów hipotecznych. Dlatego też Rząd postanowił wprowadzić wakacje kredytowe.

Rządowe wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe wprowadzone przez Rząd ustawą różnią się od tych, które są standardowo w ofercie banków. Przede wszystkim w przypadku rządowego wsparcia dla kredytobiorców, banki powinny zastosować się do odgórnych przepisów podanych w ustawie. Mówiąc prościej, każdej osobie która złoży stosowny wniosek powinny zostać automatycznie udzielone wakacje od spłaty. Rząd przewidział, że pomoc dla kredytobiorców będzie obowiązywać w latach 2022 i 2023. W każdym kwartale będzie można przesunąć spłatę jednej pełnej raty. A zatem nie będzie konieczności spłacania zarówno części kapitałowej jak i odsetek. Odroczenie spłaty nie wiąże się z naliczaniem dodatkowych opłat. W przypadku kredytobiorcy, który ma więcej niż jeden kredyt hipoteczny będzie mógł on złożyć wniosek tylko dla jednej umowy kredytowej.

Czy to się opłaca

Z założenia wakacje kredytowa mają być ulgą dla kredytobiorców w okresie znaczących podwyżek stóp procentowych. Dla osoby spłacającej kredy z oprocentowaniem zmiennym możliwość zawieszenia spłaty 1 raty w kwartale może być bardzo pomocna. W wielu przypadkach dotychczasowe podwyżki stóp procentowych przyniosły wzrost raty o blisko 100%. Zatem jeśli ktoś ma problemy ze spłatą zadłużenia powinien skorzystać z przygotowanej pomocy. Wakacje kredytowe warto rozważyć nawet jeśli nie mamy problemów z bieżącą spłatą pożyczki. Wówczas można przeznaczyć te środki na nadpłatę kredytu, dzięki czemu przyszłe zobowiązania wobec banku będą mniej dotkliwe i uda się je szybciej spłacić.