Autoklaw przemysłowy w sterylizacji i pasteryzacji

Warunki, jakie muszą być spełnione przy przemysłowej pasteryzacji produktów, znacznie różnią się od tych przyjmowanych przy domowej konserwacji. Proces produkcyjny trudno na przykład wyobrazić sobie bez autoklawu, czyli urządzenia ogrzewającego niezbędnego do pasteryzacji i sterylizacji konserw oraz pasteryzacji wyrobów przechowywanych następnie w warunkach chłodniczych.

Autoklaw do słoików — do sterylizacji konserw, pasteryzacji słoików

Autoklawy to urządzenia niezbędne w przemysłowy procesie sterylizacji różnego rodzaju pojemników, przede wszystkim konserw oraz pasteryzacji słoików. Autoklaw to hermetycznie zamykany zbiornik o możliwościach podgrzewania. Jest tak skonstruowany, że umożliwia skuteczne usunięcie powietrza dzięki cyklowi następujących po sobie impulsów próżni oraz wstrzyknięć pary wodnej. Obecnie jest to technika uznawana za najskuteczniejszych sposób sterylizacji. Wsad znajdujący się w autoklawie można także skutecznie wyjałowić dzięki pracy w wysokich temperaturach, jak również pasteryzować zawartość wsadu. Ze względów bezpieczeństwa przy produkcji przemysłowej zachowane muszą zostać najwyższe standardy. Niezbędna jest stała kontrola, jakiej poddawana jest choćby temperatura sterylizacji.

Autoklaw do słoików to produkt, urządzenie, które opracowane musi zostać zgodnie z najwyższymi standardami, ponieważ między innymi to właśnie jego działanie ma wpływ na jakość żywności, jaka zostanie zamknięta w słoikach i konserwach. Z tego też powodu do autoklawów podchodzić trzeba z należytą uważnością i dobierać je tak, aby jak najlepiej odpowiadały one wymogom konkretnego procesu. Pasteryzacja żywności wymaga zachowania bardzo wyśrubowanych norm, warto o tym pamiętać.

Narzędzia niezbędne do procesu sterylizacji i pasteryzacji

Autoklaw przemysłowy do pasteryzacji i sterylizacji żywności może pracować w dwóch różnych trybach. Wiele zależy od tego, jak zaplanowana w procesie technologiczny jest sterylizacja pojemników i pasteryzacja żywności. Autoklaw może być bowiem wsadowy lub przeznaczony do pracy ciągłej. Autoklawy przeznaczone do użytku przemysłowego opisuje się przede wszystkim za pomocą medium grzejnego, a więc wyróżnia się autoklawy natryskowe, wodno-kaskadowe, parowe, parowo-powietrzne. Nie mówi się o autoklawie do puszek, słowików czy konserw. Nie wprowadza się również podziału na autoklawy do pasteryzacji i sterylizacji. Najczęściej w procesach przemysłowej produkcji żywności stosowane są dwa rodzaje autoklawów:

  • autoklaw parowo-powietrzny — ciepło przekazywane jest tutaj za pomocą mieszaniny pary i powietrza; bardzo dużym plusem jest to, że w tym przypadku temperatura jest sterowana niezależnie od ciśnienia, nie ma także konieczności całkowitego usuwania powietrza z komory przed rozpoczęciem procesu, co jest konieczne w przypadku autoklawu parowego; aby urządzenie działało poprawnie i spełniało swoją funkcję, koniecznie jest zapewnienie obiegu medium grzejnego, kluczowy w tym przypadku jest przede wszystkim wentylator, którego przeglądu należy regularnie dokonywać.
  • autoklaw wodno-kaskadowy — ciepło przekazywane jest za pomocą przegrzanej wody, polewane są nią puszki, słoiki, konserwy; ogromnym plusem systemów wodno-kaskadowych jest efektywność grzania i chłodzenia w komorze; trzeba jednak pamiętać, że osiągnięcie tego efektu jest możliwe tylko, gdy regularnie dbamy o autoklaw, dokonujemy przegląd, kontrolując drożność płyt; rekomendowane rozwiązanie to wyposażenie takiego autoklawu w filtr pozwalający na zatrzymanie cząsteczek większych zanieczyszczeń, które dostają się do obiegu wody grzejnej/chłodniczej.

Co zależy od wsadu autoklawu?

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA zwraca uwagę, że autoklaw to urządzenie, które powinno w ciągu produkcyjnym pracować przez długi czas. Jego zakup to niemała inwestycja, dlatego warto zadbać, aby produkt był odpowiednio dobrany do potrzeb konkretnej linii produkcyjnej. Rodzaj rozwiązania grzewczego to tylko jedno z pytań, na które trzeba sobie odpowiedzieć przed zakupem. Bardzo istotne jest dopasowanie autoklawów do typu konkretnego wsadu. Znaczenie będzie miała wielkość tego wsadu, liczba sztuk, które chcemy przeprowadzić przez urządzenie podczas jednego cyklu. W końcu istotne będzie także to, czy planujemy pracę ciągłą czy model wsadowy. Wszystkie te informacje będą miały znaczący wpływ na wybór odpowiedniego rozwiązania dopasowanego do potrzeb poszczególnej produkcji.

Zawór bezpieczeństwa, czujniki temperatury — jakie to ma znaczenie?

Kontrola temperatury, ciśnienia, odpowiedniego obiegu grzejnego ma ogromne znaczenie dla poprawnej i efektywnej pracy autoklawu. Aby ta kontrola przez wszelkiego rodzaju czujniki stosowane w autoklawie była właściwa, niezbędne jest regularne serwisowanie sprzętu. Przeglądy i konserwacja w przypadku tego typu urządzeń to obowiązek, którego nie warto lekceważyć. Regularne przeglądy pozwalają wychwycić często nawet drobne zużycie sprzętu, które może się jednak przekładać na poprawność odczytów, a w efekcie skuteczność działania całego urządzenia. Z pomocą tutaj przychodzą producenci, którzy w specyfikacji sprzętu wyraźnie wskazują, jak powinno się odbywać serwisowanie.