Postępowanie sądowo-egzekucyjne – jak przygotować się do niego?

Twój dłużnik ignoruje otrzymywane wezwania do zapłaty oraz unika kontaktu w sprawie uregulowania należności? Masz już dość tracenia cennego czasu i nerwów, by ugodowo odzyskać własne pieniądze? Jeśli wykorzystałeś wszystkie dostępne narzędzia windykacji polubownej, nie wahaj się skierować sprawy do sądu! Sprawdź, co musisz wiedzieć, zanim złożysz pozew.

Przezorny zawsze ubezpieczony – zbieraj dokumenty!

Pamiętaj, że wszczęcie postępowania sądowo-egzekucyjnego rządzi się nieco innymi prawami niż windykacja polubowna. W przypadku gdy dążenie do zaspokojenia roszczeń trafia na wokandę, masz dużo mniej swobody działania. Sposób dochodzenia do ściągnięcia długu jest ściśle określany przez aparat sądowniczy. Windykując na własną rękę, możesz dostosować narzędzia i mechanizmy według własnego uznania, jednak pamiętaj, że po skierowaniu sprawy do sądu obowiązują ściśle określone reguły, których musisz bezwzględnie przestrzegać!

Najważniejsza jest świadomość postepowania sądowo-egzekucyjnego jeszcze na etapie windykacji polubownej. Z pewnością zdajesz sobie sprawę, jak istotne jest gromadzenie dokumentacji dotyczącej okoliczności powstania roszczenia oraz sposobów na jego zaspokojenie. Porządkuj i zachowuj wszystkie pisma dotyczące sprawy — jeśli trafi ona do sądu, część z nich posłuży jako istotny materiał dowodowy! Prawo określa, iż niemal obligatoryjnym jest dowiedzenie prób rozwiązania sprawy bez udziału sądu, a więc musisz mieć wiarygodne potwierdzenie takich działań!

Rób notatki oraz prowadź skrupulatną dokumentację już podczas windykacji polubownej! Sukces Twojej sprawy zależy od profesjonalizmu i przygotowania!

Niemniej ważne od zbierania dowodów w sprawie jest posiadanie wiedzy prawnej. Podstawa to znajomość Art.187 Kodeksu Postępowania Cywilnego [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296]. Kiedy już zdobędziesz potrzebną wiedzę oraz przygotujesz dokumentację uzupełnioną o własne notatki (artykuł o tym, jak samodzielnie przygotować się do windykacji sądowo-egzekucyjnej znajdziesz tutaj) musisz sporządzić pozew, który następnie złożysz w sądzie. Jeśli strony nie określiły w umowie, jaki sąd wybrać w przypadku zaistnienia sporu, powinieneś udać się do tego, który jest właściwy dla adresu siedziby pozwanego.

Nakaz zapłaty i klauzula wykonalności

Gdy sąd przychyli się do Twojego pozwu, zakończeniem etapu sądowo-egzekucyjnego jest wydanie nakazu zapłaty oraz klauzuli wykonalności. Pamiętaj, że sam nakaz zapłaty nie wystarczy — dopiero w momencie nadania klauzuli wykonalności możesz skierować sprawę do komornika.

Jeśli windykujesz na własną rękę, wniosek o wydanie klauzuli musisz złożyć samodzielnie.

W momencie jej otrzymania uruchamia się machina komornicza. Jeśli Twojej sprawy nie prowadzi żadna firma wewnętrzna, konieczny jest Twój stały kontakt z komornikiem.

Vindicat — w trosce o czas i skuteczność!

Nie masz czasu lub dostatecznej wiedzy, by samodzielnie skierować sprawę o roszczenia na drogę sądową? W Vindicat służy fachową pomocą! Vindicat jest profesjonalną firmą windykacyjną, która w trosce o Twój czas umożliwia sprawne windykowanie z każdego miejsca na ziemi.

Oto co może zrobić dla Ciebie RoboVindicat:

  • Zatroszczy się o Twoją sprawę windykacyjną na każdym etapie.
  • Uświadomi Cię o konieczności rozpoczęcia windykacji polubownej oraz wesprze w jej przeprowadzeniu (aż 93% spraw skierowanych do Vindicat zakończyło się sukcesem na drodze pozasądowej!)
  • Zadba o potencjalny materiał dowodowy w przypadku egzekucji sądowo-komorniczej.
  • Przygotuje dla Ciebie personalizowane wzory pism i dokumentów.

W systemie Vindicat wszystkie Twoje roszczenia są starannie posegregowane. Każda płatność jest szczegółowo rozpatrywana, a potencjalne materiały dowodowe są bezpiecznie archiwizowane! Dodatkowo Vindicat oferuje Ci dostęp do specjalistycznej bazy informacji, dzięki której zyskasz cenną wiedzę na temat procesów windykacyjnych.