Co warto wiedzieć o projektowaniu i budowie instalacji telekomunikacyjnych w energetyce?

Instalacje telekomunikacyjne składają się z wielu elementów, a ich budowa jest uzależniona od pełnionej funkcji i miejsca zastosowania. Takie systemy są niezbędne nie tylko w budownictwie ogólnodostępnym. Wykorzystuje się je przede wszystkim w zakładach przemysłowych, elektrowniach, stacjach elektroenergetycznych rozdzielczych i dystrybucyjnych. Sprawdź, co warto wiedzieć o projektowaniu i budowie takich instalacji. 

Instalacja telekomunikacyjna – definicja

Jak wynika z definicji, instalacja telekomunikacyjna składa się z elementów infrastruktury przesyłowej, czyli kabli i przewodów wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi. Stanowi obiekt techniczny będący zbiorem łączy telekomunikacyjnych i innych urządzeń wymaganych do przekazywania informacji pomiędzy dwoma lub więcej węzłami sieci.

Instalacje telekomunikacyjne w przemyśle mogą obejmować takie elementy jak:

  • stanowiska nadzoru telemechaniki na obiektach i centra dyspozytorskie (urządzenia komputerowe, makiety i stoły dyspozytorskie),
  • urządzenia zasilania gwarantowanego AC i DC, instalacje zasilania w budynkach,
  • sieci komputerowe LAN i WAN oraz okablowanie strukturalne,
  • kanalizacja teletechniczna, kable światłowodowe i metaliczne (napowietrzne, doziemne i dokanałowe),
  • urządzenia teletransmisji radiowej wraz z systemami antenowymi (radiodostęp, radiolinie i maszty).

Warunki techniczne instalacji telekomunikacyjnych wykorzystywanych w elektrowniach, zakładach przemysłowych i stacjach rozdzielczych są ściśle określone przepisami. Co więcej, projektowanie i budowa takich systemów zawsze musi być poprzedzona wykonaniem odpowiednich badań, między innymi geodezyjnych i technicznych. Dzięki temu można zyskać pewność, że normy instalacji telekomunikacyjnych zostały spełnione.

Projektowanie i budowa instalacji telekomunikacyjnych dla energetyki i przemysłu wymaga sporządzenia szczegółowej dokumentacji technicznej. Takie prace obejmują wiele etapów i muszą zostać poprzedzone odpowiednimi badaniami. 

Instalacje telekomunikacyjne – normy

Projektowanie i budowa instalacji telekomunikacyjnych dla przemysłu i energetyki odbywa się w ramach ściśle określonych norm zawartych przede wszystkim w prawie budowlanym i telekomunikacyjnym, regulacjach instrukcjach i zaleceniach branżowych.

Szczegółowe wytyczne dotyczące warunków technicznych instalacji telekomunikacyjnych można znaleźć również w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., a także w Ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r. Regulują one między innymi zasady lokalizowania inwestycji telekomunikacyjnych, a także określają odrębną własność elementów infrastruktury wchodzącej w ich skład. 

Projektowanie instalacji telekomunikacyjnych dla energetyki

Prace projektowe dotyczące budowy instalacji telekomunikacyjnych dla energetyki, czyli dla takich obiektów jak elektrownie, zakłady przemysłowe i stacje elektroenergetyczne, składają się z wielu etapów. 

Fazy projektowania obejmują między innymi:

  • analizy i koncepcje, 
  • inne prace studialne, 
  • projekty budowlane i wykonawcze, 
  • kosztorysy inwestorskie,
  • harmonogramy realizacji.

Każdy z etapów wymaga przygotowania kompleksowej dokumentacji technicznej zgodnej z normami instalacji telekomunikacyjnych i normatywami branżowymi.