Czym jest transport bliski i jakie urządzenia są w nim wykorzystywane?

Mianem transportu bliskiego określa się transport wewnętrzny, o ograniczonym zasięgu. Jest to zazwyczaj transport lądowy, który odbywa się z wykorzystaniem różnego rodzaju urządzeń dźwignicowych. Do najpopularniejszych i najczęściej wykorzystywanych maszyn zalicza się suwnice oraz różnego rodzaju przenośniki. Transport bliski odbywa się zazwyczaj w obrębie danego zakładu magazynowego, produkcyjnego czy logistycznego. Więcej na temat urządzeń w nim wykorzystywanych znaleźć można w naszym wpisie.

Rola urządzeń transportu bliskiego

Urządzenia transportu bliskiego, najczęściej wewnątrzzakładowego, określane są skrótem UTB. Jakiego rodzaju maszyny można do nich zaliczyć? Będą to przede wszystkim suwnice, których szeroki wybór znaleźć można w ofercie cenionego producenta.

Główną funkcją urządzeń transportu bliskiego pozostaje skuteczne i w pełni bezpieczne przemieszczanie ładunków na niewielkich dystansach. Z uwagi na różnorodność przestrzeni i zadań, w której urządzenia te są wykorzystywane, wyróżnia się różnego rodzaju UTB. Warto zaznaczyć, że wszystkie z tych urządzeń podlegają dozorowi technicznemu oraz są regulowane przez odpowiednie rozporządzenia. Które z maszyn zaliczane są do grupy konstrukcji nazywanych urządzeniami transportu bliskiego? O tym w dalszej części publikacji.

Najpopularniejsze UTB

Najczęściej wykorzystywanymi urządzeniami transportu bliskiego pozostają dźwignice. Urządzenia te składają się z konstrukcji nośnej, która przemieszcza się po torach. Po tej konstrukcji nośnej poruszać się mogą wciągniki lub wciągarki, których głównym zadaniem jest bezpieczne przenoszenie ładunków zarówno w pionie, jak i w poziomie.

Do najpopularniejszych suwnic zalicza się suwnice procesowe (skonstruowane z myślą o skutecznym łączeniu różnorodnych procesów), suwnice pomostowe (montowane zazwyczaj wewnątrz hal), jak również suwnice uniwersalne (które świetnie sprawdzą się przy różnego rodzaju zadaniach). Dźwignice nie są jednak jedynymi rodzajami urządzeń wykorzystywanymi w transporcie bliskim.

Wciągniki i wciągarki

Dźwignicami przystosowanymi do jazdy po nieruchomym torze oraz transportowania ładunków w pionie za pomocą łańcucha lub liny są wciągniki lub wciągarki. Sukces w podnoszeniu ładunków w przypadku tych urządzeń jest związany z wykorzystaniem niezawodnego elementu chwytnego.

Żurawie wykorzystywane w transporcie bliskim

Do urządzeń transportu bliskiego zaliczane są również żurawie. Te występować mogą zarówno w opcji urządzeń stacjonarnych, jak i samojezdnych. Pierwsze z wymienionych to dźwignice zamontowane na stałe do podłoża. Na ich konstrukcję nośną składa się wysięgnik, a jego głównym zadaniem jest wykonywanie ruchu obrotowego. Istotne jest to, że po wysięgniku porusza się wciągnik. Właśnie za jego pomocą możliwe jest bezpieczne podnoszenie ładunku. Żurawie samojezdne z kolei to dźwignice umiejscowione na specjalnym, samojezdnym podwoziu lub podwoziu samochodu ciężarowego. Na tego rodzaju konstrukcję składa się wychylny wysięgnik oraz wciągarki, których zadaniem będzie przemieszczanie ładunków. Żurawie samojezdne wykorzystywane są z reguły do prac montażowych oraz przeładunkowych.

W transporcie bliskim wykorzystuje się również żurawie wieżowe. To dźwignice zbudowane z wysięgnika podnoszącego ładunek na haku opuszczanym na linie. Do tego na konstrukcję takiego żurawia składa się również pionowy maszt zamontowany na przejezdnym lub stacjonarnym podwoziu.

Inne urządzenia transportu bliskiego

Do UTB zalicza się nie tylko suwnice, wciągniki, wciągarki oraz żurawie. W grupie tych urządzeń uwzględnia się także układnice, wyciągi towarowe, podesty ruchome, dźwignice linotorowe, przenośniki (okrężne, towarowe, kabinowe), maszyny techniczne wykorzystywane do przemieszczania kontenerów przy przeładunku, schody i chodniki ruchome, jak również urządzenia dla niepełnosprawnych. Jak widać więc – lista urządzeń wykorzystywanych w transporcie bliskim jest bardzo zróżnicowana i szeroka.