Europa ma spore problemy

Dzisiaj pojawiły się dokładne dane dotyczące inflacji w Unii Europejskiej. Okazuje się, że wprawdzie wskaźnik obrazujący tempo zmiany cen nie dobił w strefie euro do 10%, to mimo to Euro traci na wartości rekordowo szybko. Przy okazji została przygotowana analiza dotycząca inflacji w poszczególnych krajach wspólnoty. Dane nie napawają szczególnym optymizmem. Według Eurostatu inflacja w 4 krajach Unii Europejskiej przekroczyła 20% rdr.

Nie jest dobrze

Eurostat, podobnie jak GUS, co miesiąc podaje dane dotyczące tempa zmian cen produktów i usług. Koszyk brany pod uwagę przy wyliczeniach jest nieco inny niż ten brany pod uwagę przez GUS. Z tego powodu inflacja podawana przez europejski instytut nieco różni się od tej podawanej przez Główny Urząd Statystyczny. Tak czy inaczej sytuacja jest zła. Inflacja HICP w strefie euro wynosiła we wrześniu 9,9% rdr. Jest to tym samym rekordowy odczyt w 20-letniej historii wspólnej waluty. Tak szybka utrata siły nabywczej Euro z pewnością spędza sen z powiek bankierom centralnym. Warto przypomnieć, że cel Europejskiego Banku Centralnego wynosi 2% rdr. To oznacza, że obecnie inflacja jest 5 razy większa niż ta, którą bankierzy chcieliby widzieć. Tradycyjnie już na czele „inflacyjnej stawki” znalazły się ceny energii, które rosną w tempie 40,7% w skali roku.

Dwa bieguny

Analizując dane jasno widać, że można wyróżnić dwie grupy państw. Pierwsza z nich to grupa państw, które borykają się z hiperinflacją, bo tak należy nazwać inflację powyżej 20%. Do grupy tej w miesiącu wrześniu trafiły 4 kraje należące do Unii Europejskiej. Są to Estonia, Litwa, Łotwa i Węgry. Tym ostatnim nie pomógł nawet ostatni gwałtowny ruch na stopach procentowych. Na specjalnym posiedzeniu Węgrzy zdecydowali się ponieść stopę lombardową o 950 pb. Druga grupa składa się z państw z relatywnie niskim odczytem tempa zmiany cen. Do takich państw zaliczają się Francja i Malta. W obu państwach inflacja jest wysoka, ale wciąż nie przekroczyła 8%. Na mapie Europy tradycyjnie już wyróżnia się Szwajcaria z inflacją na poziomie 3,2% rdr.