Nowy fundusz dla wojska – ustawa o obronie ojczyzny przyjęta

Senat w czwartek jednogłośnie przyjął ustawę o obronie ojczyzny. Jej głównym celem jest zwiększenie liczebności Wojska Polskiego oraz związanego z nim budżetu na obronność. Co więcej, dotyczy ona również odtworzenia systemu rezerw i możliwości szkolenia żołnierzy. Przyjęta bez poprawek ustawa trafi teraz do prezydenta. 

Ustawa dotycząca obrony ojczyzny i związanych z nią funduszów 

Ustawa o obronie ojczyzny to ponad 820 artykułów, które zajmują ponad 450 stron. Przewiduje ona m.in. utworzenie w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Wpływy, które będą go zasilać to m.in. środki z tytułu wsparcia udzielonego wojskom obecnym oraz udostępnienia specjalistycznych usług wojskowych, poligonów, wpływów uzyskanych ze sprzedaży darowizn, mienia, spadków, zapisów, jak i również wyemitowanych obligacji. 

Wzrost wydatków przeznaczonych na obronność ojczyzny 

Ustawa dotyczy głównie wzrostu budżetu przeznaczonego na obronność. Zapisano w niej, iż na finansowanie potrzeb obronnych przeznacza się coroczne wydatki z budżetu państwa. Ich wysokość wynosi więcej niż 2,2% PKB w roku 2022 oraz minimum 3% PKB w roku 2023 i latach kolejnych. 

Zgodnie z ustawą, którą Sejm przyjął w miniony piątek, Rada Ministrów, biorąc pod uwagę potrzeby obronne, co 4 lata ma precyzować konkretne kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych. Mają one dotyczyć kolejnego 15-letniego okresu planistycznego. Minister Obrony Narodowej bazując na tych kierunkach i stosowaniu się do zasad planowania obronnego w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego ma wprowadzać, w celu zarządzania, program ewaluacji Sił Zbrojnych.