Palety drewniane w transporcie

Drewniane palety są doskonale znane każdemu z nas. Ci, którzy pracują w handlu, transporcie lub przemyśle, spotykają je z pewnością codziennie. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów palet drewnianych. Mogą różnić się przeznaczeniem, rozmiarem lub posiadaną normą. Rynek palet jest ogromny i wykorzystanie palet drewnianych w sposób umożliwiający eksport towarów to ich główna zaleta. Scharakteryzujemy po krótce palety używane powszechnie.

Palety euro

Europalety, czyli palety drewniane spełniające normę EPAL są najbardziej powszechnymi. Palety euro są wykonane zgodnie z nałożonymi wymaganiami i każde przedsiębiorstwo korzystające właśnie z nich, wie czego się spodziewać. Nie są potrzebne testy wytrzymałościowe czy weryfikowanie wymiarów palet – posiadana norma jest tego gwarantem. Europalety są przeznaczone do przenoszenia wózkiem widłowym i są spotykane w dwóch różnych rozmiarach: 1200 x 800 mm oraz 800 x 600 mm. Europalety produkowane są przez zakłady posiadające odpowiednie licencje i certyfikaty. Z racji na ich dużą popularność, często spotykane są punkty skupu palet euro czy naprawy palet.

Palety przemysłowe

Palety przemysłowe są skrótowo oznaczane jako ISO, a kolokwialnie znane jako „angielka”. Palety przemysłowe posiadają większy rozmiar niż powszechne palety euro. W przeciwieństwie do tych drugich, nie podlegają one standaryzacji i nie posiadają zawsze tych samych parametrów czy wymiarów. Dla niektórych przedsiębiorstw okazują się bardziej intratne, ponieważ niestandardowe wymiary optymalizują koszty logistyczne. Te palety w nietypowym wymiarze używane są często wewnątrz jednego przedsiębiorstwa, gdzie nie ma dużej rotacji towarów od różnych dostawców.

Palety niestandardowe

Dodatkową kategorię stanowią palety niestandardowe, które są wykonywane zwykle na zamówienie. Dostosowane są do indywidualnych potrzeb zamawiających i zwykle wykorzystywane do transportu dużych produktów o nietypowym wymiarze. Producent jest w stanie wykonać nam paletę o dowolnym, potrzebnym rozmiarze. Układ desek może być w nich nietypowy – zależy to od wymagań takich jak udźwig dynamiczny czy wytrzymałość. Dzięki nim, duże sprzęty docierają do klientów w pełni sprawne.

Palety CP

Palety do przemysłu chemicznego oznaczone są symbolem CP. Są to drewniane palety wykonane różną techniką, której wymaga transportowany materiał. Te palety używane są do transportu często środków niebezpiecznych, stąd specjalna kategoria. Zamówienie może precyzować np. obróbkę termiczną lub stopień wysuszenia, co producent osiąga dzięki nowoczesnej suszarni.