Najpopularniejsze systemy pracy w dostępie linowym

Dostęp linowy pozwala na wykonywanie wielu wymagających prac na dużych wysokościach, prowadzonych w podparciu lub podwieszeniu. Jego specyfika w dużym stopniu opiera się na technikach wspinaczkowych i jaskiniowych, które z powodzeniem sprawdzają się również w zastosowaniach przemysłowych. W pracach tego typu wykorzystuje się oddzielnie zakotwiczone systemy linowe robocze i zabezpieczające, odpowiednio ze sobą współpracujące. Aby umożliwić przemieszczanie się po linach, alpiniści przemysłowi dysponują również uprzężami i innymi urządzeniami.

System punktów kotwiczących

Miejsca wykonywania prac w dostępie linowych wymagają instalacji specjalnych urządzeń kotwiczących, które ułatwiają wykonywanie zadań w podwieszeniu. Do takich obiektów należą np. budynki poddawane okresowemu myciu okien, wymianie szyb czy działaniom konserwacyjnym. W takich zastosowaniach sprawdzają się punkty kotwiczące, zabezpieczające przed upadkiem z wysokości. W zależności od rodzaju, mogą być dedykowane dla podłoży betonowych czy konstrukcji stalowych. Punkty kotwiczące służą do przyłączania środków ochrony indywidualnej dla nawet kilku osób, dlatego muszą spełniać wymagania wielu norm pod względem specyfikacji technicznej. Tego rodzaju system może być instalowany na różne sposoby i posiadać odmienne właściwości, zależnie od wersji.

Szynowy system asekuracyjny

Szynowy system asekuracyjny bazuje na specjalnej szynie, która spełnia funkcję prowadnicy dla wózka asekuracyjnego o odpowiednio niskim współczynniku tarcia. Jego funkcją jest zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości, a także zapewnienie dostępu do elewacji. Takie rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się jako system podwieszany, który chroni pracowników w magazynach, punktach załadunku wagonów i cystern, silosach czy zajezdniach pojazdów szynowych i autobusowych. Szyny asekuracyjne używane są także jako system asekuracyjny do mocowania pod suwnicami, maszynami czy liniami technologicznymi. Za ich pomocą można uzyskać dostęp do elewacji, a tym samym wykonywać zróżnicowane działania – czyszczenie przemysłowe przeszkleń. System ten wykonany jest zwykle z anodowanego aluminium, wytrzymałego na ekstremalne warunki środowiskowe. Szyna asekuracyjna może być instalowana do konstrukcji bezpośrednio, bądź też za pomocą systemowych wsporników. Do zalet tego rozwiązania należą niewielkie rozmiary, dzięki czemu można za jego pomocą wykonać serwis turbin wiatrowych.

System zasad pracy w dostępie linowym

Najbardziej znanym systemem określającym zasady pracy w dostępie linowym jest IRATA, czyli międzynarodowe stowarzyszenie Industrial Rope Access Trade Asociation. Zgodnie z jego wytycznymi, prace tego typu powinny wykonywać wyłącznie osoby o odpowiednich kwalifikacjach w zakresie technik dostępu linowego. Takie warunki spełniają pracownicy firmy Teton, których specjalizacją jest alpinistyka przemysłowa. Ich usługi znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie skorzystanie z konwencjonalnych metod nie jest uzasadnione ekonomicznie. Prace w dostępie linowym mogą z powodzeniem zastąpić relatywnie drogie i nieopłacalne rozwiązania, takie jak rusztowania, podnośniki czy drabiny. Usługi tego typu pozwalają przy tym na dotarcie do miejsc trudno dostępnych dla klasycznych technik prac na wysokości.

System wysięgników

Do pracy na wysokości z wykorzystaniem technik dostępu linowego można zastosować także system wysięgników, ułatwiający bezpieczną realizację działań na elewacji budynku. Jego elementy zabezpieczają krawędzie ścian i obróbki blacharskie, dzięki czemu przyspieszają prace antykorozyjne czy montaż systemów ppoż. System ten zbudowany jest z wysięgników i gwiazd, które spełniają funkcję prowadnic i odciągów dla lin pracownika. Alpinista przemysłowy może na stałe je zakotwić do konstrukcji budynku. Takie rozwiązania systemowe również muszą być zgodne z obowiązującymi normami, aby możliwe było ich stosowanie bez dodatkowych obliczeń czy szczegółowej dokumentacji projektowo-technicznej. Elementy mocujące układu powinny przenosić siły na odpowiednim poziomie bez powodowania odkształceń, a także zapewniać wystarczające obciążenie statyczne.