Rosnący potencjał przeładunkowy polskich portów

Polskie porty morskie nie mają aż tak ogromnego potencjału i możliwości jak porty światowe, ale ich potencjał rośnie z roku na rok. Z pewnością nie byłoby to możliwe, gdyby nie dbałość o kompleksowe wyposażenie tych przestrzeni przeładunkowych w najlepsze rozwiązania i urządzenia dostępne obecnie na rynku. Absolutnie niezastąpionymi urządzeniami, bardzo często wykorzystywanymi w portach morskich pozostają suwnice. Więcej na ten temat w dalszej części naszej publikacji.

Rosnąca siła gdańskiego portu

W pierwszym kwartale 2021 roku port morski w Gdańsku odnotował awans na pierwsze miejsce w rankingu kontenerowych portów bałtyckich. To wszystko zasługa niebagatelnej wartości przeładunku – mowa o liczbie 515 tysięcy TEU.

Znawcy branży przewidują nawet, że rosnący potencjał przeładunkowy polskich portów morskich może doprowadzić sytuacji, gdy nasze rodzime porty staną się świetną alternatywą dla portów zlokalizowanych na Morzu Północnym.

Dodatkowo warto wiedzieć, że rocznie potencjał polskich portów zwiększa się o około 40%. Rekordowym rokiem dla polskich portów był 2019, kiedy na wybrzeżu odnotowano obsługę 108,3 mln ton towarów. Wówczas właśnie terminal DCT Gdańsk wyróżnił się spośród portów na Morzu Bałtyckim, osiągając najlepszy wynik na poziomie 52 mln ton towarów.

Postępująca modernizacja na plus

Nie można byłoby mówić o rosnącym potencjale przeładunkowym polskich portów morskich, gdyby nie dbać o wdrażanie prac związanych z modernizacją tychże przestrzeni. Szacunkowy koszt prac modernizacyjnych zaplanowanych do 2030 roku ma wynieść około 40,6 mld złotych. 97% obrotów w polskim transporcie morskim generują trzy porty: Gdańsk, Gdynia oraz Szczecin – Świnoujście.

Dodatkowo przyjmuje się, że w perspektywie najbliższych 10 lat, porty morskie znajdujące się na terenie Polski mogą zwiększyć swoje możliwości przeładunkowe nawet o 50%. Ta perspektywa jest naprawdę bardzo dobrą perspektywą rozwojową!

Warto dodać, że w ciągu ostatnich 20 lat z kolei wydajność przeładunkowa polskich portów zwiększyła się o mniej więcej 100%. Tak duży wzrost był możliwy m.in. w związku z wejściem na nowe rynki, z dynamicznym rozwojem w Polsce, jak również z rozwojem infrastruktury – w tym także zaplecza polskich portów.

Im większy przeładunek, tym większy rozwój gospodarki

Wraz ze zwiększaniem możliwości przeładunkowych w polskich portach obserwować można równocześnie stały wzrost poziomu rozwoju gospodarki krajowej. Im rozwija się ona prężniej, tym większa jest wymiana handlowa, a to wszystko z kolei finalnie wiązać się będzie także ze zwiększeniem przeładunków w portach.

Transport morski wciąż na topie

Mimo niewielkiego spadku wzrostu przeładunkowego w portach zaobserwowanego w roku 2020 (wraz z wybuchem pandemii COVID-19) transport drogą morską pozostaje wciąż bardzo ważnym rodzajem transportu. Znawcy branży nie przewidują, by ten typ transportu miał tracić na znaczeniu. Transport morski stanowi bowiem około 80% masy towarowej transportowanej na całym świecie.

Z pewnością na ten stan rzeczy wpływ ma również wyposażenie przestrzeni portowych w najlepsze urządzenia dedykowane sprawnemu, bezpiecznemu i szybkiemu transportowi oraz przeładunkowi. Tu mowa rzecz jasna o suwnicach. Ich szeroki wybór znaleźć można w ofercie dobrego producenta z branży – firmy Demag.

Przewozy intermodalne na topie

Wraz z rozwojem potencjału przeładunkowego w portach wiąże się również wzrost skali przewozów intermodalnych. Mowa głównie o handlu towarami wysoko przetworzonymi, które najlepiej sprawdzają się w transporcie organizowanym za pośrednictwem kontenerów.

Warto podkreślić również fakt, że nawet towary niewysoko przetworzone po prostu dużo wygodniej transportować właśnie w kontenerach, niż wybierać transport innego typu. Z pewnością też to właśnie eksploatacja suwnic pozwalać będzie na bezpieczne, szybkie i bezproblemowe rozładowywanie transportu oraz przenoszenie ładunków.

Dzięki temu, że w nowoczesnych polskich portach pracuje się z wykorzystaniem najlepszych i najnowocześniejszych suwnic, możliwe jest bardzo sprawne załadowywanie i rozładowywanie kontenerów. To zaś wpływa na optymalną pracę w takich miejscach jak porty morskie właśnie.

Warto zadbać więc o to, by porty morskie wyposażone były w możliwie niezawodne urządzenia i maszyny, które spełniać będą wszystkie wymagania bezpiecznego i sprawnego załadowywania oraz rozładowywania różnorodnych towarów.