Rozwój rolnictwa

Wpływ nowych technologii na polskie rolnictwo

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Agencja Restrukturyzacji oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia rolnictwa podpisały w resorcie rolnictwa list integracyjny, który ma dotyczyć wykorzystania dronów w rolnictwie. 

Bezzałogowe statki powietrzne – drony 

Niestabilna sytuacja będąca skutkiem zagrożenia epidemiologicznego wymaga podjęcia skoordynowanych działań w kwestii rolnictwa dotyczących praktycznego zastosowania oraz docelowo wdrożenia nowych rozwiązań, które całkowicie będą wykorzystywały potencjał narzędzia, do jakich zaliczają się bezzałogowe statki powietrzne.  

Minister rolnictwa podkreślił, iż nowe technologie cyfrowe sprawiają, iż polskie rolnictwo jest coraz to wydajniejsze. W rolnictwie precyzyjnym mają zostać wykorzystane drony, a więc bezzałogowe statki powietrzne. Ich celem będzie udokumentowanie tego, co się dzieje na polu, bez konieczności osobistego sprawdzenia przez rolnika, w jakim stanie są jego uprawy. Minister Puda uznał, iż drony mogą również służyć administracji rolnej. Będą one przekazywać wiedzę, co się dzieje na polskiej wsi, co pozwoli na skuteczniejsze szacowanie strat np. spowodowanych powodziami czy innymi nieprzyjemnościami losowymi.  

Dominująca pozycja Polski w rozwoju usług dronowych  

Wiceminister Horała zwrócił uwagę, iż Polska to kraj przodujący w usługach dronowych, szczególnie tyczy się to przygotowania ekosystemów, w których możliwy jest rozwój tego typu usług. Mowa tutaj o systemie PansaUTM. Jest to system operacyjny koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych. W tym obszarze Polska jest tak rozwinięta, że nie ma potrzeby “podążania” za Zachodem, a wręcz na odwrót. Ponoć system kontroli ruchu dronowego należy do najlepszych na świecie. 

Wykorzystanie dronów ma się odbywać m.in. w celu zoptymalizowania realizacji potrzeb rolnictwa, dla sprawowania nadzoru nad spółkami rolnymi, ja również dla kontroli spółek Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Strony, które zdecydowały się podpisać list intencyjny, oznajmiły, iż wyrażają chęci do powołania zespołu w celu rozwoju projektu.