przemysł drzewny

Problemy finansowe branży drzewnej

Zadłużenie branży drzewnej zwiększyło się w czasie trwania pandemii z 127,1 mln zł do 136,8 mln zł – tak przedstawiają się statystki opracowane na bazie danych Krajowego Rejestru Długów. Około 60 proc. łącznego zadłużenia sektora to przede wszystkim firmy jednoosobowe. Średnia wartość zadłużenia jednej firmy branży drzewnej to 54,3 tys. zł. 

Kryzys surowcowy na skutek nastania pandemii 

Na podstawie ukazanych przez Łąckiego informacji Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego można zauważyć, iż sektor drzewny wypracowuje mniej więcej 2,5% krajowego PKB. W branży tej zatrudnionych jest bezpośrednio około 350 tysięcy pracowników. Taka sytuacja odzwierciedla się także w wielu innych gałęziach przemysłu, m.in. w transporcie, branży budowlanej, producentów urządzeń do przetwórstwa drewna i producentów mebli. 

Eksperci zauważyli, iż spowodowany pandemią kryzys surowcowy w USA i Chinach przyczynił się do wzrostu zapotrzebowania na drewno poza terenami naszego kraju. W konsekwencji takiego stanu nastąpił wzrost cen surowca. W zaistniałej sytuacji producenci drewna zdecydowali się na ich masową sprzedaż na eksport. Przyczyniło się to do niedoborów drewna na polskim rynku i kolejnego wzrostu cen – jak podaje PIGPD, metr sześcienny świerka i sosny wzrósł nawet o 220 procent.  

 

Zobowiązania względem strategicznych partnerów 

Producenci drewna są jednocześnie wierzycielami – tak więc zaległości względem nich to troszkę więcej niż 15% całego zadłużenia branży. Według ekspertów, ten problem w czasie pandemii nie będzie wzrastał, gdyż branża drzewna jest ważna dla takich sektorów jak produkcja mebli, przemysł czy budownictwo. 

Badanie dotyczące priorytetów płatności firm, które zostało przeprowadzone wśród firm należących do sektora MŚP na zlecenie firmy faktroringowej NFG (we współpracy z KRD) ukazało, że w pandemii dwukrotnie na znaczeniu zyskały zobowiązania wobec istotnych kontrahentów. Na początku ubiegłego roku, gdy nic nie zwiastowało kryzysu, najważniejsi dostawcy zajmowali czwarte miejsce od końca na firmowej liście płatności (18,7% wskazań). 

Po kilku miesiącach kryzysu związanego z pandemią przedsiębiorcy doszli do wniosku, iż gdy tamci polegną, oni również zostaną z niczym. Tak więc zobowiązania wobec strategicznych partnerów niemal natychmiastowo stały się priorytetem dla 36,8% badanych firm.