Nieruchomości 2022

Rok 2022 to rok podwyżek maksymalnych stawek podatków od nieruchomości. To konsekwencja obwieszczenia resortu finansów. Finalna decyzja dotycząca wysokości daniny jest już w rękach samorządów. Część z największych miast postanowiła podnieść stawki do najwyższego poziomu. 

Podatek od nieruchomości 2022 – kogo dotyczy? 

Obowiązek odprowadzania podatku od nieruchomości dotyczy właścicieli, samoistnych posiadaczy, użytkowników wieczystości. Zobowiązanie to czasem obejmuje również posiadaczy zależnych nieruchomości lub ich części, które stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 

Wartości kwot podatku od nieruchomości ustalane są przez rady gminy. Nie mogą one przekroczyć górnych stawek, które określone zostały przez ministra finansów. Górne wartości kwot zmieniają się co rok w powiązaniu ze wskaźnikiem cen usług konsumpcyjnych i towarów w okresie pierwszego półrocza roku. 

Nowe stawki podatku od nieruchomości w 2022 roku 

Zgodnie z obwieszczeniem w 2022 roku górna granica stawki podatku od nieruchomości mieszkalnych zwiększy się do 0,89 zł od 1 m kw. powierzchni. Natomiast maksymalna dopuszczalna stawka podatku od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą wyniesie 25,74 zł. W przypadku pozostałych budynków będzie to kwota 8,68 zł. Za metr kwadratowy gruntu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą największa dopuszczalna kwota podatku będzie wynosiła 1,03 zł, a za pozostałe grunty 0,54 zł. 

Jeden z analityków HRE przeanalizował niedawno, w jakich miastach stawki podatku zwiększą się do maksymalnego poziomu. Okazuje się, iż ostateczna decyzja wysokości daniny należy do samorządów, wielu z nich decyduje się na wykorzystanie maksymalnej stawki. Mieszkańcy największych w Polsce miast jak m.in. Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź, Bydgoszcz, Szczecin, Gdańsk czy Wrocław, nie mogą liczyć na ulgę. W tych miastach zdecydowano już o wprowadzeniu maksymalnych dozwolonych stawek w 2022 roku.