Dofinansowanie dla rolników

Dofinansowanie na ochronę wód przed zanieczyszczeniami rolniczymi

Jeszcze w obecnym roku rolnicy będą mogli wnioskować o wsparcie na inwestycje, które wiążą się z ochroną wód przed azotanami – związkami chemicznymi obecnymi w niektórych preparatach stosowanych w rolnictwie. Pomoc ukierunkowana jest w stronę rolników, którzy prowadzą hodowlę lub chów zwierząt gospodarskich, planujących budowę urządzeń, mających na celu ochronę wody przed azotanami. 

Na jakie cele można przeznaczyć wsparcie? 

Otrzymaną pomoc rolnik będzie mógł przeznaczyć m.in. na zakup zbiorników na przechowywanie nawozów naturalnych stałych lub płynnych. Środki będzie można wykorzystać również na ich budowę lub przebudowę. Istotne jest to, aby wszystkie te inwestycje prowadziły do przystosowania gospodarstwa do wymagań, jakie stawia program wsparcia. Ma on na celu przede wszystkim zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzenia rolniczego. 

Kto otrzyma wsparcie i jak wygląda procedura wnioskowania? 

Dyrektor biura prasowego ARiMR Paweł Wojcieszak oświadcza, iż z pomocy nie skorzystają właściciele hodowli trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk oraz ferm drobiu powyżej 30 tys. Stanowisk. 

Kolejność przyznawania pomocy zależy od sumy punktów uzyskanych przez rolnika, który wnioskował o taką pomoc. Zaplanowana punktacja uwzględnia między innymi takie elementy, jak liczba zwierząt gospodarskich. Określono, iż miejscem składania wniosków będą regionalne oddziały ARiMR.