CO2 Unia Europejska

Gospodarka a wycofanie bezpłatnych uprawnień do emisji CO2

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa oświadczyła, iż proponowany przez Komisję Europejską sposób działania, który ma na celu stopniowe wycofanie bezpłatnych uprawień do emisji CO2, może mieć negatywny wpływ na gospodarkę państw członkowskich. 

Wpływ likwidacji bezpłatnych przydziałów na koszty produkcji 

Szefowa resortu klimatu i środowiska zaznaczyła, że CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism – mechanizm odpowiedzialny za dostosowanie cen węgla na granicach, który uwzględnia emisję CO2) jest narzędziem, na które należy spoglądać z perspektywy całej reformy pakietu Fit for 55 i systemu EU ETS. Swoją tezę poparła tym, że mechanizm ten ma przyczynić się do zmniejszenia importu gazów cieplarnianych w produktach, które wytwarzane są poza Unia Europejską.  

Tym samym minister klimatu i środowiska oznajmiła, iż popiera rozwiązania dotyczące CBAM, które zakładają, iż ma on zredukować ryzyko utraty emisji w wyniku mobilizacji państw niewchodzących w skład Unii Europejskiej, do ekologizacji procesów produkcyjnych. Likwidacja bezpłatnych przydziałów, czyli konieczność zakupu większej liczby uprawnień do emisji przez przedsiębiorstwa na terenie UE, przyczyni się do bezpośredniego wzrostu kosztów produkcji. Taki stan rzeczy spowoduje osłabienie potencjału eksportowego w związku ze zmniejszeniem konkurencyjności cenowej europejskich produktów. 

Koszty dla gospodarki i społeczeństwa 

Minister klimatu i środowiska zaznaczyła, iż wyższe koszty produkcji, które wynikają z wycofywania bezpłatnych przydziałów, odzwierciedliłoby się w cenach produktów, a więc oznaczałoby wyższe koszty dla gospodarki i społeczeństwa.