Inflacja w Europie bije kolejne rekordy

Już chyba nikogo nie dziwi fakt, że ceny dóbr i usług rosną w bardzo szybkim tempie. Od wielu miesięcy cały świat stara się zwalczyć wysoką inflację. Kolejne doniesienia z rynków nie przynoszą za wiele optymizmu. Najnowszy odczyt dotyczący inflacji w strefie euro dowodzi jednego. Mimo starań polityków i bankierów w poszczególnych krajach walka z inflacją jak na razie jest wciąż nieskuteczna.

Rekordowy odczyt

Odczyt inflacji w strefie euro za miesiąc czerwiec wynosi 8,6%. Przypomnijmy, że w miesiącu maju było to 8,1%, a w kwietniu i marcu 7,4%. Wniosek, który można szybko wysnuć z tych danych jest jeden. Tempo wzrostu cen wciąż przyśpiesza. Taka sytuacja z pewnością nie napawa optymizmem. Znamienny jest fakt, że inflacja na poziomie 8,6% jest rekordem w ponad 20-letniej historii euro jako wspólnej waluty. Ponadto należy zauważyć, że w 2 krajach strefy euro tempo wzrostu cen przekroczyło 20% rdr. Tymi niechlubnymi liderami są Litwa i Estonia. Wydaje się, że jeszcze nieco za wcześnie żeby mówić o kryzysie, który doprowadzi do upadku strefę euro. Jednakże najbliższe kwartały będą prawdziwym testem dla idei unii walutowej. Analitycy obserwują z niepewnością ruchy EBC, który wciąż utrzymuje stopy procentowe na bardzo niskim poziomie.

Najdroższa energia

Przyglądając się bardziej szczegółowo widać, że liderem wzrostu cen jest energia. W skali roku część koszyka dotycząca nośników energii wzrosła aż o 42%. W tak drastyczne zmiany cen idealnie wpisują się zapowiedzi o kilkudziesięcio procentowych wzrostach cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Przyśpieszyło także tempo zwrotu cen żywności, alkoholu i papierosów – z 7,5% rdr w maju do 8,9% w czerwcu. Inflacja bazowa – wskaźnik obcięty o zmianę cen żywności, paliw i energii – spadła nieznacznie do 3,7% rdr. Ponadto dwa państwa strefy euro odnotowały nieznaczny spadek wskaźnika. Państwami tymi są Niemcy i Holandia. Wszyscy chcieliby aby była to zapowiedź spadku inflacji na całym świecie, ale po raz kolejny może się okazać, że jak w porzekadle, jedna jaskółka wiosny nie czyni.