Konstrukcje offshore – klasyfikacja i wymagania

Różne konstrukcje to nieodłączny element przemysłu offshore, zajmującego się działalnością produkcyjną na morzu i w regionach nadmorskich. Znajdujące się na platformach wiertniczych konstrukcje offshore wykorzystują zasoby wody morskiej, jednocześnie zapewniając zatrudnionym dogodne warunki pracy. Czym dokładnie są konstrukcje offshore, jakie wyróżniamy ich rodzaje i jakie są wymagania przy produkcji tego typu platform?

Czym są konstrukcje offshore?

Terminem „offshore” określa się konstrukcje pracujące poza lądem, których zadaniem jest ułatwienie poszukiwania i magazynowania ropy naftowej oraz gazu spod dna morskiego. To nic innego jak stojące lub pływające magazyny, umożliwiające jednocześnie wykonywanie odwiertów oraz wydobywanie i przechowywanie typowych dla branży offshore substancji.

Rodzaje konstrukcji stalowych offshore

Konstrukcje offshore dzielimy na stałe, półzanurzone i samopodnośne, w zależności od ich przeznaczenia. Ponadto przy podziale wyodrębniono także statki wiertnicze, które, choć nie są zaliczane do konstrukcji, stanowią nieodłączny element przemysłu offshore.

Konstrukcje stałe (konwencjonalne)

Tego typu konstrukcje zostają postawione na dnie morskim przy wykorzystaniu betonowych podbudów, stanowiących swego rodzaju „nogi” całej platformy. Konstrukcje konwencjonalne stawia się w miejscach, gdzie głębokość akwenu przekracza 300 metrów. Ze względu na ich stabilność i ogromną wytrzymałość, tego typu konstrukcje wykorzystuje się do długotrwałej eksploatacji złóż.

Konstrukcje półzanurzone

Konstrukcje półzanurzone są platformami mobilnymi, które można przemieszczać w zależności od potrzeb. Tzw. dolny kadłub konstrukcji połączony jest z platformą właściwą przy użyciu kolumn, które umożliwiają zakotwiczenie całości na czas prowadzonych prac. W przypadku, gdy nie ma potrzeby zakotwiczania konstrukcji, można utrzymać jej stabilność dzięki systemowi dynamicznego pozycjonowania.

konstrukcje offshore

Konstrukcje samopodnośne

Tego typu konstrukcje zostają wyposażone w ruchome nogi, umożliwiające podnoszenie platformy ponad poziom morza. Po uniesieniu kolumn konstrukcja zyskuje właściwości pływalne, dzięki czemu można ją z łatwością przenieść w inne miejsce pracy. Najczęściej konstrukcje samopodnośne stosuje się w miejscach, gdzie głębokość wody nie przekracza 200 metrów.

Statki wiertnicze

Statki wiertnicze, jak sama nazwa wskazuje, wykorzystywane są do wykonywania odwiertów w dnie morskim. W tym przypadku platforma i wieża wiertnicza znajdują się na środku pokładu. Do utrzymywania statku w odpowiednim miejscu stosuje się specjalne systemy kotwic lub wykorzystuje się system dynamicznego pozycjonowania.

Wymagania przy produkcji konstrukcji offshore

Każdy rodzaj konstrukcji offshore musi być zbudowany zgodnie z obowiązującymi standardami, mającymi na celu poprawę bezpieczeństwa pracowników i zwiększenie wydajności przemysłu wydobywczego. Wraz z rozwojem branży opracowano normę Norsok administrowaną i wydawaną przez Norwegian Technology Center.

Norma dzieli się na 29 części i obejmuje dziedziny związane m.in. z operacjami wiertniczymi i wydobywczymi, urządzeniami podwodnymi, materiałami do produkcji czy procesem administracyjnym. W przypadku platform offshore określono, że są one obiektami autonomicznymi w zakresie energii elektrycznej i wyposażenia w urządzenia dźwigowe, a także powinny być wyposażone w lądowiska dla helikopterów. Niektóre z konstrukcji mogą posiadać stację uzdatniania wody.

Wszystkie przepisy normy Norsok są ogólnodostępne, a producenci konstrukcji offshore zobowiązani są do ich przestrzegania. Wprowadzenie jednolitych wymagań i określenie standardów miało duży wpływ na optymalizację kosztów produkcji i poprawę bezpieczeństwa osób pracujących w przemyśle wydobywczym.

Podsumowanie

Konstrukcje offshore to instalacje niezbędne przy poszukiwaniu, wydobywaniu i przetwarzaniu złóż ropy i gazu na morzu. Terminem tym określa się także statki wykorzystywane do wykonywania odwiertów i magazynowania substancji. W zależności od potrzeb inwestora, w przemyśle wykorzystuje się konstrukcje na stałe montowane na dnie morza lub konstrukcje mobilne z możliwością przetransportowania ich w inne miejsce. Dla poprawy bezpieczeństwa pracowników i wydajności przemysłu opracowano listę wymogów i standardów, które muszą być przestrzegane przy produkowaniu konstrukcji stalowych.