Stopy procentowe ponownie w górę

W dniu dzisiejszym miało miejsce kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zgodnie z oczekiwaniami większości analityków rynkowych, polscy bankierzy centralni zdecydowali się po raz kolejny zacieśnić politykę pieniężną Narodowego Banku Polskiego. Jednak tym razem skala zmian stóp procentowych była dokładnie taka jak przewidywało większości specjalistów. RPP zdecydowało się podnieść stopy procentowe nieznacznie – zmiana to zaledwie 25 pb. Oznacza to, że stopa bazowa wzrasta z 6,5% do 6,75%.

Kontynuacja cyklu

Decyzja o podniesieniu stóp procentowych podjęta na wrześniowym posiedzeniu RPP oznacza kontynuację trwającego już teraz 11 miesięcy cyklu zaostrzania polityki pieniężnej. Podnoszenie stóp procentowych jest oczywiście związane z bardzo wysoką inflacją, która z miesiąca na miesiąc osiąga kolejne szczyty. Wstępne dane za miesiąc sierpień podane przez GUS wskazują na wzrost cen dóbr i usług o ponad 16% rdr. Ostatni raz tak wysokie odczyty w Polsce mieliśmy pod koniec lat 90 ubiegłego stulecie. Nie dziwi zatem tak długi cykl podwyższania stóp procentowych. Co więcej, wielu ekonomistów wciąż uważa, że decyzja o interwencji została podjęta zbyt późno, i że wciąż jest jeszcze możliwość kolejnych podwyżek. Przypomnijmy, że stopy procentowe wzrosły z poziomu 0,1% do 6,75%. Dla kredytobiorców niejednokrotnie oznacza to niemal dwukrotny wzrost obciążeń.

Komunikat niemal bez zmian

Pewną tradycją jest, że zaraz po ogłoszeniu decyzji RPP podaje do wiadomości krótki komunikat, w którym niejako tłumaczy motywację swoich decyzji. Jak przewidywało większość analityków Rada w swoim komunikacie wskazuje na spowolnienie gospodarcze. Ma to być jeden z czynników odpowiadających za stosunkowo niedużą podwyżkę. Z drugiej strony bankierzy jasno przedstawili główne czynniki wpływające na słabą koniunkturę. Jak nietrudno się domyślić są to problemy z łańcuchem dostaw, agresja Rosji i związane z nią wysokie ceny surowców. Natomiast, co może być pewnym pozytywnym akcentem, sytuacja na rynku pracy jest relatywnie dobra. Władze monetarne oczekują, że podwyżki stóp będą powoli działać w kierunku zmniejszenia presji inflacyjnej. Jednak jak w rzeczywistości będzie przekonamy się niebawem.