Jakie są warunki dopuszczenia operatora suwnicy do pracy?

Obsługą suwnic i innych urządzeń z grupy tych dźwignicowych zajmować się mogą wyłącznie osoby posiadające stosowne uprawnienia. Takie zdobyć można podczas profesjonalnie zorganizowanego i fachowo przeprowadzonego kursu dla operatorów suwnicy. Jakie będą zaś warunki dopuszczające operatora dźwignicy do pracy z tym urządzeniem? Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znaleźć można w poniższej publikacji. Zainteresowanych tematem zapraszamy do uważnej lektury.

Nie tylko uprawnienia

Ukończenie szkolenia organizowanego dla kandydatów na operatorów suwnicy to nie wszystko, o czym powinny pamiętać osoby zainteresowane pracą na tym stanowisku. Ważnym elementem pozostaje także pozytywne zaliczenie egzaminu wewnętrznego i zewnętrznego po ukończeniu zajęć szkoleniowych. Taki egzamin zewnętrzny składa się przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Warto pamiętać o tym, że kandydaci na operatorów suwnicy mogą uzyskać kwalifikacje w jednej z dwóch kategorii. Uprawnienia II S pozwalać będą na pracę przy obsłudze suwnic, wciągników i wciągarek obsługiwanych z poziomu roboczego. Z kolei uprawnienia I S umożliwią pracę nie tylko z dźwignicami obsługiwanymi z poziomu roboczego, ale również z kabiny.

Ważne pozostaje i to, by znać warunki dopuszczenia operatora suwnicy do pracy. Te obejmować będą eksploatację wielu rodzajów suwnic, w tym suwnic pomostowych oraz suwnic uniwersalnych. O tym, jak duży wybór dźwignic znajduje się obecnie na rynku branżowym, przekonać się można odwiedzając stronę firmy Konecranes, cenionego producenta suwnic: https://www.konecranes.com/pl/produkty/suwnice-pomostowe.

Warunki dopuszczenia suwnicowego do pracy

Aby można było mówić o zapewnieniu maksymalnie bezpiecznych warunków pracy przy eksploatacji suwnicy, konieczne jest spełnienie przez operatora suwnicy kilku ważnych warunków. Mowa m.in. o posiadaniu wiedzy na temat obowiązków na tym stanowisku pracy i częściach składowych suwnicy, znajomości zagadnień związanych z budową i przeznaczeniem urządzenia dźwignicowego.

Kluczową kwestią pozostaje także znajomość zasad bezpiecznej obsługi dźwignicy oraz odbycie praktyki prowadzonej pod kierunkiem doświadczonego operatora suwnicy. Warto podkreślić, że nabycie praktycznych umiejętności w zakresie pracy przy suwnicy może być jednym z niezwykle ważnych czynników generujących gotowość suwnicowego do pracy na tym stanowisku. Ponadto nie można zapomnieć o posiadaniu wiedzy na temat właściwości prądu elektrycznego.

Należy również pamiętać o tym, by regularnie poddawać się badaniom lekarskim ze szczególnym uwzględnieniem kontroli wzroku i słuchu. Dodatkowo bardzo istotne jest także i to, by przed rozpoczęciem pracy na stanowisku suwnicowego, operator suwnicy ustalił sygnały porozumiewawcze z sygnalistą. Niejednokrotnie okazać się może, że spełnienie wszystkich tych warunków generować będzie najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas pracy z suwnicą. Warto też podkreślić, że w żadnym przypadku eksploatacją urządzeń suwnicowych nie może się zajmować osoba nieposiadająca uprawnień nadanych przez Urząd Dozoru Technicznego! To warunek absolutnie konieczny do tego, by można było mówić o bezpiecznej pracy na stanowisku suwnicowego.

Obowiązki operatora suwnicy

Listę zadań stojących przed suwnicowym otwierać będzie z pewnością bieżąca eksploatacja dźwignicy wraz z precyzyjną obsługą elementu chwytającego. Świetnie przeszkoleni operatorzy suwnic powinni doskonale radzić sobie z obsługą różnego rodzaju zawiesi oraz trawersów.

Będąc przy temacie obowiązków suwnicowego, warto też podkreślić, że idealnymi kandydatami na operatora suwnicy będą osoby pełnoletnie, posiadające wykształcenie co najmniej podstawowe, cieszące się dobrym ogólnym stanem zdrowia oraz wyróżniające się doskonałą koordynacją ręka – oko. Dużym atutem w pracy suwnicowego będzie także wysoki poziom umiejętności przewidywania wystąpienia sytuacji niebezpiecznych. Dobrą wiadomością dla osób zainteresowanych podjęciem pracy na stanowisku operatora suwnicy będzie z pewnością ta o dobrych możliwościach zarobkowych oraz wysokim, stale rosnącym zapotrzebowaniu rynkowym na dobrych pracowników w branży.