Jakie koszty poniesie Polska w związku z udzieleniem pomocy goszczącym uchodźcom?

Wydatki odnoszące się do świadczeń pieniężnych, jakie przysługują z tytułu zapewnienia wyżywienia i zakwaterowania obywatelom z Ukrainy wynoszą 2,4 mld zł. Taką kwotę podano w ocenie w regulacji (OSR) rozporządzenia Rady Ministrów w obecnej sprawie. 

Świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy 

Dziennik Ustaw opublikował rozporządzenia w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego, jakie przysługuje z tytułu zapewnienia wyżywienia i zakwaterowania obywatelom Ukrainy. Określono również warunki przyznawania tego świadczenia oraz przedłużenia jego wypłaty. 

Rozporządzenie określa maksymalną wysokość świadczenia przyznawanego z tytułu zapewnienia wyżywienia i zakwaterowania obywateli Ukrainy na poziomie 40 zł za osobę dziennie. Zakłada ono możliwość podniesienia kwoty świadczenia przez wojewodę, w takich przypadkach, jak: 

Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem ustanowienia tego rozporządzenia; 

Gdy podmiotem zapewniającym wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, przedsiębiorca lub osoba prawna. 

Jaki okres obejmuje to świadczenie? 

Obywatele Ukrainy są objęci świadczeniem przyznawanym  jest za okres faktycznego zapewnienia wyżywienia i zakwaterowania. Co ważne, obejmuje ono okres nie dłuższy niż 60 dni i jest wypłacane z dołu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać wydłużony. Wtedy tyczyć się będzie dłuższego czasu niż 60 dni. Rozporządzenie to jest wykonaniem upoważnienia zawartego w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy. Przyczyną jest konflikt zbrojny na terytorium tego państwa.