płatności online

Szansa dla biznesu i konsumentów — coraz większy udział Polaków w otwartej bankowości

Ponad 80% Polaków znajdujących się w przedziale wiekowym 18-34 lata sięga w Internecie po bankowość mobilną i płatności online. Z usług finansowych korzystają przeważnie za pośrednictwem e-sklepów, platform sprzedażowych i banków.  

Młodzi przyszłością otwartej bankowości  

Autorzy raportu „Otwarta bankowość w Polsce w 2021 r.” podkreślili, iż spośród usług finansowych, z których Polacy korzystają za pośrednictwem Internetu, najczęstszymi są płatności online (79%) oraz bankowość mobilna (74%). Z pierwszego rozwiązania najczęściej korzystają młodzi w wieku 18-34 lata (więcej niż 83%). Podobnie sprawa klaruje się w przypadku bankowości online. W takiej sytuacji odsetek młodych Polaków, którzy z niej korzystają, wynosi około 80%. Jego spadek zwiększa się wraz z wiekiem ankietowanych.  

Zapytani o to, w jakich instytucjach korzystają oni ze wskazanych usług finansowych, młodzi ankietowani przeważnie zaznaczali banki (72%) oraz serwisy typu marketplace, oraz m.in. OLX i Allegro (69%). Natomiast sklepy internetowe wybrało ponad 63% testowanych. Wśród respondentów w wieku 18-24 lat banki widniały na trzecim miejscu na liście (67%). Częściej korzystają oni w sieci ze sklepów internetowych (75%) oraz serwisów sprzedażowych (73%).  

Otwarta bankowość  

Jan Garnecki z Krajowego Rejestru Długów przypominał, że podstawą do wprowadzenia nowych rozwiązań, które oparte są na otwartej bankowości, jest unijna dyrektywa PSD2. Na podstawie przeprowadzonego badania można zauważyć, że wie o niej 1/3 respondentów. Najwyższą świadomość na ten temat mają ankietowani w wieku od 25 do 34 lat. Aż 47% z nich jest świadomych dyrektywy i zdaje sobie sprawę, iż pozwala ona na bezpieczne udostępnianie informacji innym podmiotom z należącego do nich rachunku bankowego.  

Ponadto co trzeci badany jest świadomy, iż dzięki dyrektywie PSD2 dostęp do informacji z rachunku mają także instytucje, które nie są bankami. Około 60% respondentów wie, iż dostęp wymaga zgody właściciela konta. Jest to jeden z warunków, które mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo danych.